ประกาศและอัพเดทของเว็บไซต์ ปั๊มไลค์!
 • สมาชิกธรรมดาไลค์ได้สูงสุด 30 ไลค์ คูลดาวน์ 20 นาที / สมาชิก Vip ไลค์ได้สูงสุด 150 ไลค์ คูลดาวน์ 5 นาที
 • สมาชิกธรรมดาติดตามได้สูงสุด 10 ติดตาม คูลดาวน์ 20 นาที / สมาชิก Vip ไลค์ได้สูงสุด 50 ติดตาม คูลดาวน์ 5 นาที
 • ใช้งานล่าสุด
  ศักรินทร์ ปั้มไลค์สำเร็จ 25 ไลค์
  นัด' ปั้มไลค์สำเร็จ 26 ไลค์
  Jirapong ปั้มไลค์สำเร็จ 28 ไลค์
  ทวีพล ปั้มไลค์สำเร็จ 24 ไลค์
  ชัยวิวัฒน์ ปั้มไลค์สำเร็จ 28 ไลค์
  Jirapong ปั้มไลค์สำเร็จ 23 ไลค์
  จิรายุ ปั้มไลค์สำเร็จ 27 ไลค์
  ภัทรกร ปั้มไลค์สำเร็จ 25 ไลค์
  ดลเล๊าะ ปั้มไลค์สำเร็จ 24 ไลค์
  จิระพันธุ์ ปั้มไลค์สำเร็จ 26 ไลค์
  ดนัยศักดิ์ ปั้มไลค์สำเร็จ 26 ไลค์
  ซื่อ' ปั้มไลค์สำเร็จ 28 ไลค์
  ศักรินทร์ ปั้มไลค์สำเร็จ 27 ไลค์
  ภัทรกร ปั้มไลค์สำเร็จ 22 ไลค์
  Naetima ปั้มไลค์สำเร็จ 26 ไลค์
  วีอ้วน ปั้มไลค์สำเร็จ 26 ไลค์
  ภัทรกร ปั้มไลค์สำเร็จ 26 ไลค์
  จีระัวัฒน์ ปั้มไลค์สำเร็จ 27 ไลค์
  Surached ปั้มไลค์สำเร็จ 25 ไลค์
  ทรงภพ ปั้มไลค์สำเร็จ 25 ไลค์
  
  Copyright © 2018 www.ปั๊มไลค์.com All rights reserved.